Show newer

It's finally here, teasing is over:

I'm excited to launch #keyoxide today!

yarmo.eu/post/keyoxide

#FOSS solution for easy encryption, signature verification and decentralized identity proofs!

I've been in favor of #DeleteKeybase but I never had something to offer as an alternative. Now I do :)

W związku ze złożeniem w Sejmie ustaw dotyczących zmian w edukacji i skierowaniem ich do prac w Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz planem szybkiego procedowania mimo protestów wielu środowisk nauczycielskich, uczniowskich i rodzicielskich, organizacji społecznych oraz samorządów, Nauczyciele Roku wyrażają stanowczy sprzeciw .... @jaczad @rysiek

[ Boost 🔁]

@privacyint 🔗 mastodon.xyz/users/privacyint/
-
NEW! Today at #IGF2021 we launched and presented a series of #safeguards for public-private #surveillance #partnerships. They seek to uphold human #rights #principles when #states use #private #tech to deliver public #services or to conduct surveillance 🧵 t.co/Moou3mAoK1

Jako członek Szkolnej sekcji informatyki przy PTI - polecam moje wyzwanie - można zdobyć nagrody! sis.pti.org.pl/zadanie-godzina

I znowu mogę się pochwalić - tym razem jako członek zarządu Sekcji informatyki szkolnej przy PTI.

sis.pti.org.pl/profile/adam_ju

Nie wiem, może powinienem napisać wcześniej. Ale dzisiaj jesteśmy na Cyberiadzie.

experyment.gdynia.pl/events/no

Jednak systemy Windows potrafią dawać człowiekowi pracę ;-)

Skłot "Samowolka" we Wrocławiu został zaatakowany przez grupę około 15 uzbrojonych neonazistów.

Od czasu medialnej nagonki urządzonej przez "dziennikarzy" TVN jego adres hula po każdej skrajnie-prawicowej grupie w internecie jako cel do zwalczania.
W imię taniej sensacji i bredni o świętej własności liberałowie mogli się właśnie przyczynić do śmierci młodych ludzi, których nie stać na godne warunki do życia.

Więcej informacji podamy kiedy zdecydują się upublicznić je mieszkańcy.

Czemu emaili Dworczyka nikt nie dementuje?
Bo emaile są podpisywane kluczami serwerów które je autoryzują, więc istnieje pewien sposób aby udowodnić prawdziwość tych emaili. W wątku trochę bardziej szczegółowo. 1/4

Dzisiaj wystawiłem moje pierwsze oceny w życiu ;-) Za wiedzę o prawie autorskim.

Show older
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!