Show newer
@oloke @Plaster @mkljczk@pl.fediverse.pl Drogie dzieci. Jestem osobą 70++ i swoją przygodę z IT (wtedy to się nazywało po polsku Elektronicznym Przetwarzaniem Danych - EPD) zaczynałem w latach 60-tych na Odrach. Owszem, słyszałem o Gatesie od samego pojawienia się w Polsce pierwszych komputerów z DOSem. Zaszczepiłem się dwukrotnie bez żadnych skrupułów i w swoim otoczeniu nie znam ani jednego staruszka lib staruszki, którzy by się nie zaszczepili i nie słyszeli o sławnym o Gatesie. Znam natomiast wielu bliźnich 20+, którzy tego nie chcą uczynić i coś tam słyszeli o Gatesie. ;-)

Cytat pewnego profesora, doradcy pewnego ministra: Dziś obserwujemy w kulturze bardzo niebezpieczne zjawisko moralne, także religijne, pewnego zepsucia duchowego kobiety polegającego na rozbudzeniu w kobiecie pychy, która się przejawia próżnością, zainteresowaniem wyłącznie sobą, egotyzmem, zwalczaniem obiektywnego porządku na rzecz widzenia siebie.😂

, - Taki projekcik API, które w bazie 4 000 000 (4 milionów) sieci IP/16 będzie wyszukiwać, czy podany CIDR się gdzieś zawiera. Wyniki niezłe - 50 IP sprawdza < 0.02 sekundy ;-) - ktoś szuka programisty Python'a?

Lemme get this straight:

Western Digital are terrible programmers and a 0-day let hackers erase a bunch of cunts external hard drives.

Western Digital thinks that what they should do to make it up to customers is give them “free” cloud storage. The company whose best engineers built the firmware with the 0-day in it. And whose best engineers are *not* the guys they've got doing their web code, I fucking guarantee that shit.

Fucking perfect

dla nauczycieli szkół podstawowych. Może jeszcze nie wiecie, ale teraz już w klasach 7-8 SP wprowadzany jest Python. Oczywiście nie Flask, Django czy fast API, nie dekoratory ani nie lambda ;-) Proste for czy if to już bywa wyzwanie. Aby dobrze nauczyć nauczycieli, też potrzeba specyficznego podejścia.

.... Ciągle mnie atakują ci "hakerzy"... no to ja patrzę, co mi tam podrzucają. Jeśli w taki sposób atakują, to może za 15 lat im się uda... Zdecydowanie nie jestem jak minister Dworczyk.

A rare bit of good news for the open web: Google is ending its experiment to show only domain names instead of full URLs in Chrome therecord.media/google-abandon

@rysiek - zerknij sobie na moje dwa dzisiejsze wystąpienia na K@SSK... (pamiętasz naszą rozmowę tam z prof. S. ?) diode.zone/video-channels/pyth

Czy podstawa programowa wymusza 60% pakietu biurowego i 10% programowania w klasach 7-8? A może jednak można inaczej?

Show older
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!