Byłem na poczcie polskiej. Przez przypadek rozmowa o HiT. Pani w okienku mówi: 95% kupujących to ludzie 60+....


What could I do? Teaching materials - this time for primary school with Python of course... This challange has begun ;-)

Zaczynam pisać scenariusze edukacyjne dla drona ....
I am starting write edu scenarios for primary school for drones . rocks!

Każdy dzień przynosi nowe efekty. Oto moje dzieci: układ mechatroniczny i biblioteka do jego obsługi. - opis na stronie pytechbrain.edu.pl - teraz szybki test i efekt działania w jednym - a przy tej okazji już w przyszłym tygodniu kilka nowych elementów.. 0.8.2 już się pisze.... i changelog też.

Konferencja Informatyka w Edukacji. @rysiek - pamiętasz tego Pana? Tak, tak.. prof. Sysło - po pewnym czasie całkiem sensownie się z nim dogaduję.

Od wczoraj jestem na konferencji w Toruniu. Informatyka w edukacji

Od dzisiaj jestem w Towarzystwo Informatyczne. . @rysiek - pamiętasz, jak chciałeś naszą Izbę tworzyć? Nadal nie znam firm wdrażających OpenSource....

Warto jeździć powoli... Tak niskiego poziomu spalania nie mam często

Google ChromeOS Flex zainstalowane na zwykłym PC ;-) Rewelacji prędkości nie ma, ale fun jest...

Wydarzenie na FB: fb.me/e/1ZiO2Mqs0, ale i tu zapraszam - MSCDN w Płocku, 2.06 godz. 16:30 - dla nauczycieli klas 4-6, 7-8 SP i LO...

Show older
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!