Jednak systemy Windows potrafią dawać człowiekowi pracę ;-)

Wszystkich moich znajomych zapraszam 10 września na Warszawskie Targi Książki - namiot 6F.

Cytat pewnego profesora, doradcy pewnego ministra: Dziś obserwujemy w kulturze bardzo niebezpieczne zjawisko moralne, także religijne, pewnego zepsucia duchowego kobiety polegającego na rozbudzeniu w kobiecie pychy, która się przejawia próżnością, zainteresowaniem wyłącznie sobą, egotyzmem, zwalczaniem obiektywnego porządku na rzecz widzenia siebie.😂

, - Taki projekcik API, które w bazie 4 000 000 (4 milionów) sieci IP/16 będzie wyszukiwać, czy podany CIDR się gdzieś zawiera. Wyniki niezłe - 50 IP sprawdza < 0.02 sekundy ;-) - ktoś szuka programisty Python'a?

dla nauczycieli szkół podstawowych. Może jeszcze nie wiecie, ale teraz już w klasach 7-8 SP wprowadzany jest Python. Oczywiście nie Flask, Django czy fast API, nie dekoratory ani nie lambda ;-) Proste for czy if to już bywa wyzwanie. Aby dobrze nauczyć nauczycieli, też potrzeba specyficznego podejścia.

.... Ciągle mnie atakują ci "hakerzy"... no to ja patrzę, co mi tam podrzucają. Jeśli w taki sposób atakują, to może za 15 lat im się uda... Zdecydowanie nie jestem jak minister Dworczyk.

Czy podstawa programowa wymusza 60% pakietu biurowego i 10% programowania w klasach 7-8? A może jednak można inaczej?

Razem z Barbara Halska i Marek Grzywna, przy współpracy z EDUSense S.A. i Katarzyna Czarnecka, zapraszam na Life Webinar fb.me/e/1ENtnbRjh - opowiemy, jak możecie używać czegoś fantastycznego, czyli świetne rozkłady materiału i moc inspiracji i pomysłów. Bądźcie z nami! Na YT nagranie udostępnimy po webinarze, więc będzie można zobaczyć.

Jest nieźle, mimo, że się starzeję. Wiem, gdzie będę jeździł, i czego słuchał...

Show older
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!