Follow

OK, to teraz krótko: wypuszczam wszystkie skrypty dla free-serwer - wczoraj dopieściłem dla Ubuntu Mate 22.04. github.com/abixadamj/free-serw Jeśli ktoś chce, nie sobie używa... Bez wsparcia, ale jak ktoś chce.. proszę. W tym roku szkolnym nie będę miał czasu promować tego, więc oddaję za darmo - kto chce, niech sobie działa. Może ktoś sobie zrobi z tego biznes analogicznie do tego, co ja robiłem?

· · Web · 1 · 0 · 1

@abix_edukacja Przydałaby się krótkie info co w ramach tego "serwera" jest instalowane bo prawdę mówiąc - na razie nie mam pojęcia czemu ktoś miałby być zaintersowany tym?

@seachdamh to jest dla edukacji - robiłem to biznesowo pracowniainformatyczna.pl - ci, którzy mnie znają, wiedzą. LTSP - ltsp.org/ to główny komponent. Zrobiłem to, bo nie mam siły dalej tego ciągnąć...

@abix_edukacja jup, dokładnie ten link i może akapit wprowadzenia (w przypadku jakbyś wyłączył, przestał utrzymywać stronę) powinien się znaleźć w opisie repo. Ktoś kto trafi na githubie na ten projekt może nie mieć pojęcia co to jest i czym to się je :D

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!