@abix_edukacja właśnie obejrzałam skecz i uważam, że dość łagodny, nie wiem o co cała awantura 😆

@nomadbynature @abix_edukacja chyba chodzi o to że ta sytuacja niedużo odbiega od rzeczywistości :D

@Mateusz masz rację, za bardzo się nie śmiałam podczas oglądania, po prostu opisywali jak jest.
Był tylko śmiech przez łzy 😅
W sumie nawet jak pokazywali widownię, to też było czuć, że ludzie nie do końca się śmieją, raczej przytakują i są lekko zrezygnowani. Taki przynajmniej był mój odbiór.

@abix_edukacja

@nomadbynature @Mateusz Ale awantura jest... PiS boli wszystko, co jest przeciw nim.

@abix_edukacja generalnie polski kabaret trzeba zdelegalizować :P

Odnośnie cytowanego przez nich „najlepszego komentarza”: Dobrze rozumiem, że w Neo-Nówce myślą że są jedynym kabaretem i wszystko kręci się wokół nich? Jeśli tak, to z poziomem kabaretów jest rzeczywiście źle.

Jakiś ksiądz napisał tylko, że oglądał jakiś słaby kabaret, a oni myślą „a, to o nas”…

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!