@didek Nie wiem, nie chce mi się sprawdzać. Odechciało mi się po prostu bo nie mam czasu walczyć z tym.

@abix_edukacja raczej bym sie cieszyl niz plakal gdyby mi to taka brzydka i glupia "dziewczynka" powiedziala.

Btw co to za ichnia usluga? Na jakim os+przegladarce?

@PawelK chciałem flexos wypróbować. Google Chrome na Ubuntu

@abix_edukacja kurde ciekawe poczytam. Moze jakiegos hakzora uda sie nastrugac.

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!