Follow

Dzisiaj wystawiłem moje pierwsze oceny w życiu ;-) Za wiedzę o prawie autorskim.

· · Web · 2 · 0 · 1

@abix_edukacja ja mam wiedzę o prawie autorskim! taką, że trzeba się go pozbyć. Co dostanę??! 😇

@abix_edukacja to mi nie wywinduje średniej, ale za to pobłogosławi na resztę mych dni, to też okazja by go złapać i uspołecznić jego własność, jak z większością prezesów zrobić by wypadało , pozdrawiam! .

@pepemao A... juz wiem, do czego to napisałeś. W sumie masz rację, a moi uczniowie dzisiaj powiedzieli, że jedziesz po mnie i abym cię tu zrównał z ziemią. Ale tak jest, gdy nie znają kontekstu... Hej!

@abix_edukacja niech nie mówią tak nieładnie, brzydko i przemocowo, bo sam wytrę nimi podłogę! A właśnie fajnie, że się zgadzamy, pozdrowionka! 😊

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!