YellowDot boosted

Anyone know how to get out of #Ukraine? I hear there are no flights or trains. Perhaps private shuttle buses or something like that?

Specifically interested in getting from Kropyvnytskyi (Кропивни́цький) to the EU (or at least further west) somehow.

Asking for a family member.

Boosts appreciated.

YellowDot boosted

Sklepy tylko dla zaszczepionych: bunt

Sklepy tylko dla posiadaczy smartfonów Google lub Apple: rewolucja, innowacja, zdjęcie na okładce Poznański Prestiż

YellowDot boosted

RT @orlik_kuba@twitter.com

@panoptykon@twitter.com @KrzysiekJ_PL@twitter.com @szymielewicz@twitter.com @sylvcz@twitter.com @ZandbergRAZEM@twitter.com (sorry ze necro-bumping)

Moim zdaniem to nie chodzi o to, gdzie są osoby przekonane, a gdzie nie. Gdy nie ma Was na Fediverse, to pokazujecie ludziom, że nawet Was to przerasta - a co dopiero „typowego Kowalskiego”

🐦🔗: twitter.com/orlik_kuba/status/

101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!