Ostatnio znalazłem ciekawy projekt szczególnie dla osób które mają swoje prywatne blogi a nie chcą upubliczniać mail'a (spam) ani korzystać z usług pokroju Formspree / Getform z limitowanymi wiadomościami.
~ mailhide.io/

101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!