Screenshot z aliexpress by @Lukasz_Paczuski@twitter.com, cudowne.

@polamatysiak @mkljczk @michal @DannicPoland @DobrolinaMatysnierz @kuba @Eryk @midline @blog nie wiedziałem, że rekomendacje mkljczaka są tak silne, że komuś (nie byle komu!) chce się mnie obserwować

Umarł Henryk Jerzy Chmielewski znany jako Papcio Chmiel. Jako dzieciak się zastanawiałem czy znajdę najnowszy jego komiks w pobliskim kiosku Ruchu. Tam najczęściej niestety nie mieli, oblatywałem 3 osiedla wokół i też nic.

@kuba założyłem konto na samym starcie i mail przyszedł po jakichś 2 godzinach.

@mkljczk To im platformę chyba Szlachtowicz ogarniał w przerwie od robienia miniaturek

Witam, od dziś będę przesiadywał tu trochę więcej więc czujcie się wolni do zaobserwowania mnie. Dodatkowo zobowiązuję się do prowadzenia promastodonowskiej krucjaty na twiterze. Pozdro z fartem

101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!