przybornik.pl.tl/#277
D. Ż. kanał filmowy
Sekrety Długowieczności
Dariusz Żochowski

D. Ż. kanał filmowy
Archiwalne nagrania

Ogólnopolska akcja ulotkowa „COVID - GLOBALNE OSZUSTWO”. Dołącz do nas!

Wzór ulotki (format A5) został przygotowany do profesjonalnego wydruku oraz amatorskiego w zwykłej drukarce. Wystarczy pobrać paczkę i skorzystać z odpowiednio opisanych plików: TUTAJ WKLEJ LINK DO PACZKI
mega.nz/file/uQsxQITI#9hkNOeJq

t.me/PolacyDeChatGrupowy
Zapraszam na polsko-niemiecki chat grupowy na telegramie.

Ich lade Sie zu einem polnisch-deutschen Gruppenchat auf Telegram ein.

Dänemark 🇩🇰 - Bei Verkündung der Einstellung des AstraZeneca Impfstoffs kippt die Direktorin Tanja Erichsen der Arzneimittel Behörde einfach um.

Was will man uns mitteilen?

t.me/qpluswatnn

Show older
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!