Wsparcie dla "Przybornik Internetowy"
zrzutka.pl/yc85ew/wplac

Jeśli podoba Ci się strona i często jej używasz teraz masz możliwość jej wsparcia.

Teraz głównym i najważniejszym celem jest stworzenie nowej aplikacji mobilnej, która ma być na publicznej otwartej licencji. Aplikacja ma być wolna od trackerów i innych narzędzi szpiegujących i tp. Dodatkowo ma mieć nową zakładkę personalizującą własne linki użytkownika według jego indywidualnych potrzeb.
Aplikacja ma otwierać wszelkie linki i strony wewnątrz siebie jaki mieć możliwość wyboru innej dowolnej wybranej przez użytkownika aplikacji. Niezależnie od polityki prywatności danych storn App przybornik ma pilnować by tego typu informacje "nie przeciekały" z jednego portalu/strony/linku do drugiego.
Nawet minimalna kwota przelewu jest bardzo ważna.

Może i jest niedoskonały i śledzi użytkowników, ale to polski portal, który za chwilę może przestać istnieć bez naszego wsparcia. Czy w kwietniu zniknie portal polfejs.net???

który z publicznych platform mastodona umożliwia dodawanie największych plików multimedialnych?? bo tu na 101010.pl trochę cienko z tym... Czy może wszędzie jest tak samo?

Smartwatche są z nami od dobrych kilku lat. Analizujemy swoją aktywność fizyczną, badamy sen, odbieramy powiadomienia. Jednak niewiele osób zdaje sobie sprawę, jak mnóstwo informacji o nas jest przesy(...)

midline.pl/odcinek-15-mi-fit/

Show older
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!