Poszum boosted

Campaign slogan:

Some servers are banned or muted for no reason (for example 101010.pl). We want internet freedom! The Fediverse community should be free from censorship. We want to communicate with each other, discuss, exchange views and even argue. That's what freedom is all about!

Ask your administrator about banned and muted servers!

Polish language content (treść polskojęzyczna):

Niektóre serwery są banowane, lub wyciszane bez powodu (na przykład 101010.pl). Chcemy wolności internetu! Społeczność Fediwersum powinna być wolna od cenzury. Chcemy się wzajemnie komunikować, dyskutować, wymieniać poglądy a nawet prowadzić spory. Na tym polega wolność!

Zapytaj swojego administratora o zbanowane i wyciszone serwery!

W ramach zabawy stworzyłem taki dziwny tekst o pustych hasłach i bełkocie. Bełkot powstał za pomocą różnych generatorów treści.

panoptikum.media/jestes-projek

Już trwa odpust w akompaniamencie świńskiego pokwikiwania. Politycy spięli pośladki i próbują dopchać się do unijnego, sutego koryta. To koryto nosi nazwę „Parlament Europejski”. Wybory się zbliżają a ciśnienie rośnie.

panoptikum.media/wybory-do-par

Dwa konta warte zainteresowania:

Panoptikum.Media - oficjalne konto:
@panoptikum

Konto kolegi współtworzącego Panoptikum:
@pmm

Serdecznie zapraszam :)

Poszum boosted

Chciałbym żyć w kraju, w którym dobrze opłacani nauczyciele mają czas i pieniądze, a także swobodę nieograniczoną dyscypliną programów nauczania, by spędzać czas z młodymi ludźmi, by móc towarzyszyć im w początkach poznawaniu świata. Chciałbym żyć w kraju, w którym to rodzice nie musząc wiecznie zapieprzać na kogoś przez osiem najlepszych godzin swojego każdego dnia zamiast spędzać je z dziećmi i bliskimi lub po prostu - po swojemu - mieliby go właśnie m.in. by uczyć dzieci swoje i swoich bliskich lub znajomych, kreatywnie podchodzić do świata, w którym się działa. Chciałbym żyć w kraju, w którym nie jest szkoda pieniędzy na ważne funkcje publiczne, w którym kasa zamiast na kiełbasy wyborcze i wypłaty dla prezesów spółek idzie na pensję dla pracowników tych spółek, tych szkół, na wyposażenia i infrastrukturę, w którym ludzie mają czas i siłę uczyć się i doświadczać siebie, innych, piękna i rzeczywistości. Zamiast dokładać ze swoich pieniędzy do uczniowskich wycieczek, bo zarabiasz 2300 po iluś latach jak dostać od społeczeństwa melą w pysk.

Popieram więc protest nauczycieli i niemal każdy inny strajk.
TO PAŃSTWO JEST DLA NAS
to jest rzeczPOSPOLITA
a nie wasza rzecz

101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!