Dzisiaj krótki wpis na temat Silence, aplikacji dbającej o prywatność naszych SMS-ów, enjoy! Podbicia mile widziane 😉
linuxinside.pl/2018/04/silence

Follow

@michal zajrzałem na do odebranych SMS, pisze do mnie Biedronka, Leroy Merlin, Empik i Payback. Whatsapp przejął zadania SMS, chętnie przesiadłbym się na wire, ale nikt znajomy nie korzysta

@Mateusz nie twierdzę że każdemu przyda się Silence. Ale dla mnie i dla moich znajomych po trzydziestce jest w sam raz 😋

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!