kochałem cię miłością bezosobową jak siły natury
mądrą jak rój pszczół
gęstą i lepką jak miód

chodź
tam, gdzie słowa nie mają wstępu
rytualne brzęczenie uśpi twoją czujność
nasze ciała roztopią się jak wosk

moja troska jest słodka jak nektar
zbierałem ją skrzętnie
całe moje życie
krzątam się by ją ofiarować

miłość jest ślepa
jak larwa
pulsująca w komorach serca;
jej zadaniem jeść i rosnąć
podczas gdy łąka przekwita
kończy się okres
naszej wegetacji

wystarczy moment,
w którym w końcu cię zobaczę
nie bój, się-
prawda żądli
tylko raz.

Follow @NWStornado if you're American, there's a bad storm tonight!

A tornado watch has been issued for parts of New Jersey, Ohio, Pennsylvania and West Virginia until 10 PM EDT t.co/H9DJuE3tRg

A tornado watch has been issued for parts of Kansas and Missouri until 10 PM CDT t.co/UopfICgwVZ

A tornado watch has been issued for parts of Kansas and Oklahoma until 10 PM CDT t.co/bKtikxvlhf

New setup. Enhanced Apple IIe and a trs80 model4 case with modern components in it.

RT @AdirondackSky@twitter.com
The Adirondack Sky Festival was conceived in order to raise awareness about the untapped natural resource in the Adirondacks - our clear, unpolluted skies 🌛 Come out and appreciate our clear skies July 21st

#Adirondacks #SkyFestival

RT @antonrietveld@twitter.com
Next game, little girl is playing from the 16KB Cartridge Game Dev Compo: Neutron by @SarahJaneAvory@twitter.com running on Versa64Cart by @bwack77@twitter.com #c64 #Commodore64 She likes it Sarah!

**Extradition bill fury likely to fuel numbers at Hong Kong annual rally**

"Hong Kong is gearing up for an annual pro-democracy march on Monday, the anniversary of its handover to Beijing, that could see a big crowd amid widespread anger over an extradition bill that has already seen …"

reuters.com/article/us-hongkon

#news #bot

Show more
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!