Widzę że znów mamy wysyp polskich instancji. 🙂

@xaphanpl Ale i tak warto zrobić reklamę, że 101010 to pierwsza polska instancja :D

@robert_wolniak i jeśli dobrze widzę to mamy największy punkt wymiany ruchu w fediverse obejmujący Europę i Ameryki.

@xaphanpl @robert_wolniak @JaroslawSadowski @mkljczk @rdarmila gdzie polecacie szukać polskich instancji? Potrzebujemy wspomnieć o tym w najbliższym odcinku podcastu 😀

@midline @xaphanpl @robert_wolniak @JaroslawSadowski @rdarmila
Jest ich mało i nie ma jakiegoś indeksu jeszcze ;)
Zastanawia mnie czy nie zrobić prostego katalogu instancji i użytkowników na fediverse.pl, gdzie wszyscy mogliby się dodać

Follow

@mkljczk Myślę, że to bardzo dobry pomysł. Ponadto na tej stronie w sposób prosty, przystępny powinna zostać wytłumaczona teoria fediversum + podstawowy opis poszczególnych sieci/rozwiązań np. czym jest Mastodon, czym Diaspora, a czym Peertube bez obaw to robienia analogii do istniejących rozwiązań komercyjnych (tak to trafi do zwykłego człowieka). Potrzebny jest taki hub, strona początkowa dla laików, którzy dopiero wchodzą w temat. Bez tego, jak pisałem, próg wejścia jest bardzo wysoki (sam podczas rozpoznania mocno się zniechęciłem). I traktowałbym to jako rozwiązanie na przyszłość, gdy znowu coś którą korporacja "odwali" to masa dziennikarzy z mniejszych lub większych portali technologicznych będzie szukać alternatywy. Jak dostaną i dotrą do takiego miejsca, to po prostu to opiszą, będzie tego na gęsto w sieci i jest wtedy szansa, na spory napływ nowych użytkowników jak to miało miejsce niedawno w przypadku Telegrama czy Signala.

· · Web · 1 · 0 · 5

@JaroslawSadowski @mkljczk zgodzę się co do niektórych dziennikarzy, reszta przyjdzie jak stanie się modne :D

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!