Follow

Narzekanie
Ta strona ma dwie główne wady:
1. jak przeglądam Główną albo Lokalne, to nie widzę do czego odnosi się żaden wpis - są zawieszone bez kontekstu i tyle.
2. jak otworzę wpis w nowej karcie, żeby zobaczyć kontekst ale nie zamykać Głównej/Lokalnych, to z kolei gdy chcę odpisać, dać gwiazdkę czy cokolwiek, nie mogę tego zrobić normalnie tylko pojawia się mały popup z polem do wpisania mojej nazwy użytkownika a potem nadal w tym popupie mogę już przewinąć do wpisu który kliknąłem i... jeszcze raz wykonać operację którą wykonałem - kliknąć komentowanie lub dodanie do ulubionych.

Czy da się coś temu zaradzić?
Przez to używanie tego serwisu jest katorgą. :/

· · Web · 1 · 0 · 0
@JaZOsobna Tak to wygląda na Mastodonie, na Pleromie przykładowo jest trochę inaczej, choć to zależy od konkretnego interfejsu. Polecam po prostu nie używać tak często nowej karty ;)
Co do 1., w zależności od ikony odpowiedzi pod wpisem możesz łatwo zauważyć, czy wpis jest odpowiedzią na inny wpis i jak coś to sprawdzić ten wpis. Jako przyzwyczajony do Twittera w trybie chronologicznego timeline, uważam to za bardziej czytelne, niż gdyby dorzucało poprzednie wpisy z wątku. W ustawieniach osi możesz też wyłączyć wyświetlanie odpowiedzi i wiedzieć same wpisy zaczynające wątek
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!