Follow

Po przeczytaniu tego co jest zawarte tutaj: foxstrategy.pl/pozycjonowanie- ma wrażenie, że pozycjonowanie na Niemcy niczym szczególnym nie różni się od tego, które ma miejsce w Polsce. Czy to prawda? Czy ktoś to ogarnia?

· · Web · 1 · 0 · 0

@GagmaraMilko Dlaczego pozycjonowanie miałoby się różnić? Różnić może się konkurencja, zmuszając do stosowania bardziej wysublimowanych technik ;)

@GagmaraMilko ogólnie, większość stron dot. pozycjonowania powtarza truizmy na dziesiątkach podstron, aby się lepiej wypozycjonowały, ich content rzadko pomaga… Nie zdziwiłbym się, jeżeli mają prawie identyczne strony na każdy kraj, wraz z Watykanem i Koreą Północną ;)

@m4sk1n Czyli co? Na całym świecie króluje wyszukiwarka Google i tylko język ojczysty trzeba zmieniać? Chodzi mi o język w których chce się wypozycjonować frazę.

@GagmaraMilko W rosji Yandex, a w części krajów azjatyckich Baidu. A tak to monopol Google. @m4sk1n

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!