Uwaga ! W niedzielę, przechodząc przez Park Rydza Śmigłego w Warszawie, można odbyć krótką podróż w przyszłość — do kraju rządzonego przez Konfederację. Zamiast kolejnego nowego wałka, zobaczycie jak posprzątamy bałagan po PiSie, po całej tej kowidowej histerii, jak weźmiemy się za uwalnianie gospodarki i redukcję biurokracji, jak zapobiegniemy scenariuszowi rozwoju totalitaryzmu pod płaszczykiem walki z wirusem. Będzie sporo konkretów. Będzie sporo liderów Konfedarcji. Będę i ja. A tych którzy tej podróży się trochę obawiają, mogę trzymać za rękę. 🙂

⏰ Początek pikniku — godz. 11:00.
🎤 Początek konwencji programowej — godz. 12:00.
👥 Integracja — do godz. 15:00.

Spontaniczne rozmowy i zdjęcia z posłami Konfederacji w cenie biletu (czyli za darmo). 😎

Follow

@Dobromir_Sosnierz Ja mam dość zdjęć z posłami. Kiedyś mi się śniło, że robiłem sobie zdjęcie z Pawełem Kukizem i dostałem od niego opierd0l.

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!