Co pierwsze?

Jakby tego było mało, prawdopodobnie wyciekły dane 1,5 miliarda kont z Facebooka.
privacyaffairs.com/facebook-da

O nie, chyba kanał Naukowego Bełkotu został przejęty.

A mi się podoba nowy wygląd Firefoxa.

RIP Termite [*]

Trzeba szukać czegoś nowego.

Ukradli kępę sasanki otwartej z Biebrzańskiego Parku Narodowego!

Teraz mogę z czystym sumieniem napisać: I use Arch BTW ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Właśnie dostałem aktualizację do Androida 11 (LineageOS) na 7-letnim Oneplusie 1. Można? Jeszcze jak.

Stallman

Niewątpliwie największą nowością spośród ostatnich wydań Firefoxa to dodanie godki śląskiej.

A jak tam wasze kompasy?
Osobiście jestem zdziwiony. Ostatnio oś światopoglądową miałem centralnie na środku. Najwyraźniej lewaczeję.
mypolitics.pl/results/6042d316

Pamięta ktoś jeszcze góralskie veto?

Każdy z nas może rozmawiać z wszechświatem.

Show thread

Od tych głupot się im chyba kamera psuje.

Show thread

Jak byłam w szamańskiej szkole życia 20 osób siedziało w kółku. Te osoby, które siedziały na przeciwko siebie się kłóciły bo ich energie się zderzały.

Show thread

W wieku 84 lat musimy przeżyć cały cykl Uranu.

Show thread
Show older
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!