Niech ktoś wyśle do Konona psychoterapeutę bo nie będzie niczego.
youtube.com/watch?v=D11RZ-bWNr

Teraz mogę z czystym sumieniem napisać: I use Arch BTW ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Właśnie dostałem aktualizację do Androida 11 (LineageOS) na 7-letnim Oneplusie 1. Można? Jeszcze jak.

Stallman

Niewątpliwie największą nowością spośród ostatnich wydań Firefoxa to dodanie godki śląskiej.

Miał ktoś warunki do obserwacji gwiazdy Wega? Jeśli tak, to bardzo proszę o jakieś zdjęcia.

A jak tam wasze kompasy?
Osobiście jestem zdziwiony. Ostatnio oś światopoglądową miałem centralnie na środku. Najwyraźniej lewaczeję.
mypolitics.pl/results/6042d316

Jaki świat byłby piękniejszy gdyby wszystkie gry były tak dobrze napisane jak Doom Eternal... Marzenie.

Pamięta ktoś jeszcze góralskie veto?

Każdy z nas może rozmawiać z wszechświatem.

Show thread

Od tych głupot się im chyba kamera psuje.

Show thread

Jak byłam w szamańskiej szkole życia 20 osób siedziało w kółku. Te osoby, które siedziały na przeciwko siebie się kłóciły bo ich energie się zderzały.

Show thread

W wieku 84 lat musimy przeżyć cały cykl Uranu.

Show thread

Ukradziono nam 1000 lat. W Intetnecie jest tyle informacji, że ludziom się wszystko miesza. XD

Show thread

"Fałszywy kalendarz gregoriański, nieharmonijny został wprowadzony aby zahamować rozwój", " cyfra 9 jest wredna", "nie załatwiać spraw urzędowych 9. i 18 dnia miesiąca". Co raz bardziej kisnę.

Show thread
Show older
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!