@Dobromir_Sosnierz Swoją drogą, panie pośle, mógłby pan zachęcić swoich tzw "followersów" do przejścia na jakieś instancje. Albo nawet do założenia własnych. W tej chwili lewicowcy mają chyba co najmniej dwie własne instancje i są zdecydowanie nadreprezentowani na fediverse. A prawica trzyma się uparcie twittera i facebooka, narzekając przy tym na cenzurę.

Follow

@rdarmila Mam docelowo taki plan, ale na razie testuję tę platformę ze średnimi wrażeniami. Widok wątków jest mało czytelny i w tej wersji to się moim zdaniem średnio nadaje na realną alternatywę dla TT. Potrzebuję pomocy kogoś lepiej obeznanego w tym temacie, bo nie mam czasu się zagłębiać w to sam. W razie czego zapraszam do kontaktu.

· · Web · 1 · 0 · 2
@Dobromir Sośnierz wiesz  za TT stoją ogrome fundusze i jest to portal dojrzały.  Mastodon czy hubzilla itp są amatorskimi odpowiednikami robionymi po godzinach. Rozwijają się szybko jednakże sporo jeszcze jest do nadgonienia. Ale jeżeli każdy będzie miał podejście że ważniejsza jest wygoda od czegokolwiek innego to nic się nie zmieni. Im więcej ludzi przejdzie na zdecentalizowane rozwiązania tym one będą silniejsze i szybciej  będą się rozwijały w rozumieniu będą dodawane rzeczy o które zabiegają użytkownicy. A i wtedy więcej funduszy się znajdzie na rozwój ;)
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!