Mam nadzieję, że nikt panienki nie będzie odklejał na koszt podatnika od asfaltu. Rozejść się, wznowić ruch, a ona niech się martwi sama.
twitter.com/OzdobaJacek/status

@Dobromir_Sosnierz kurwa Sośnierz, rozumiem że chcesz być edgy, ale gdy państwo odpierdala takie rzeczy, to protest jest nie tylko prawem, ale wręcz moralną powinnością osób, z jakimkolwiek kręgosłupem moralnym.
Zresztą ty dosłownie napisałeś, że przykro ci będzie, jeśli to ty będziesz musiał płacić za koszt "odklejania dziewczyny od asfaltu".
Po pierwsze to dużo mówi o twoim stosunku do ludzi.
Po drugie, póki co, to ja płacę za twoją pensje, za którą niszczysz życie ludziom i zwierzętom ;)

Follow

@crusom I tak, to mówi dużo o moim stosunku do ludzi. Mianowicie to, że należy szanować wybory, których dokonują. Jeśli się przykleiła całkowicie dobrowolnie, to nie widzę powodu, żeby ją odklejać. Ma czego chciała.

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!