@Dobromir_Sosnierz A swoją drogą czy Tusk jak Niedzielski nie obawia się polskich sądów? Niedzielski nie może być sądzony przed polskimi sądami.

@realdanny @Dobromir_Sosnierz nie może, jeśli prokuratura cytuje art 7 kodeksu karnego to niestety oznacza on, że albo jest dyplomata innego państwa albo w inny sposób nie można go pociagnąć do odpowiedzialności.

Czytałes w ogóle te pismo prokuratury? Bo zdajes ie że chyba nie

@pronto @Dobromir_Sosnierz
Art. 198. Punkt 1:

Za naruszenie Konstytucji lub ustawy, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzędowania, odpowiedzialność konstytucyjną przed Trybunałem Stanu ponoszą: Prezydent Rzeczypospolitej, Prezes Rady Ministrów, Prezes Najwyższej Izby Kontroli, członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, oraz
>> CZŁONKOWIE RADY MINISTRÓW (...)

@realdanny @Dobromir_Sosnierz czy ty sluchasz? napisałem ci ze prokuratura NIE może zastosować tego przepisu. Weź się ogarnij i przeczytaj to pismo.

@realdanny @Dobromir_Sosnierz
ok, to może niech konstytualista się wypowie. Moim zdaniem konstytucja nie może sądzić osób o ile art. 7 kodeksu nie działa. Ale może się mylę, tylko wtedy moglibysmy sądzić np. KomEuropejską ;-)

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!