Follow

A tymczasem chodzą słuchy o możliwej abdykacji antypapieża Francisza. Czyżby moje modlitwy zostały wysłuchane ?

Chyba Kościół już został wystarczająco pokarany tym pontyfikatem i można wreszcie zdjąć z niego tę klątwę.

· · Web · 3 · 0 · 5

@Dobromir_Sosnierz aby był antypapież musi być legalny papież ;-)

Ale spokojnie jak mówi przepowiednia obaj zostaną zabici, przez islamitów (łuk) i przez ludzi zachodu (karabin). Będzie zatem wszystko jak będzie ;-)

@Dobromir_Sosnierz Oj to jeszcze bardziej zakręcone.

Po pierwsze sedewakantyzm nie zawsze musi być powiązany z nielegalnym wyborem. Jeśli już to bardziej pasuje tu donatyzm z powiązaniem postępowania i wiary z urzędem. Ja bym nawet przywołał katolickiego księdza Jana Husa, który za to został stracony (zresztą wielu uważa że zupełnie niesprawiedliwie) że zastanawiał się nad powiązaniem doktryny z urzędem. Co potem zostało ustalone. Biskup w Rzymie nie może sprzeciwić się tradycji i wierze.
Natomiast fakt ważności abdykacji ma sens. Już raz było 3 i jeden się nie poddał procedurze (herbu księżyca) zrzeczenia co niektórzy do dziś wywodzą jako odrębna linia papieży.
Zresztą w Konstancji był jeszcze sobór jako decydent w tej sprawie kto jest a kto nie jest (co szybciutko zostało zakazane przez następnego wybranego papieża).

Zatem ja nie rozumiem formalnie tego wpisu ;-D

@pronto Ale to są odrębne rzeczy. Sedewakantyzm wywołany odstępnwem od wiary to jedna opcja, kwestia ważności abdykacji — druga. A trzecia jest taka, że, jak napisałem w komentarzu wyżej, użyłem słowa „antypapież” raczej w znaczeniu hiperbolicznym niż ścisłym. :)

@Dobromir_Sosnierz rozumiem, że drogą analogii jak nazwę jakąś konkretną osobę pełniącą oficjalną funkcję dla tego przykładu złodziejem to jeśli powiem, że było to w sensie hiperbolicznym nie ścisłym wszystko jest w porządku? Tak na marginesie tylko 😂 (bo zawsze warto uczyć się nowych sztuczek) @pronto

Antypapież? To jest jakiś drugi? Oj coś mi tu zajeżdża herezją protestancką. Franciszek to równy gość. Wreszcie papież mówi, na czym polega chrześcijaństwo. I to się tak nie podoba?
@Dobromir_Sosnierz

@jaczad
Jeśli „wreszcie mówi, na czym polega chrześcijaństwo”, to znaczy, że wcześniej Kościół nie mówił, na czym polega chrześcijaństwo. Nie rozstrzygając nawet słuszności tego twierdzenia, musimy się zgodzić, że ktoś, kto jest przekonany, że Kościół Katolicki wcześniej nie głosił chrześcijaństwa, po prostu nie jest katolikiem. I to jest właśnie charakterystyczne, że Franciszek najbardziej podoba się ateistom, apostatom i heretykom.

Dziękuję za tak szybką diagnozę. Szkoda, że aż tak błędną. Napisałem, że papieżom jakoś nie wychodziło mówienie, na czym polega chrześcijaństwo. Kochać ludzi, pomagać uciekinierom od wojny i biedy, to jakby coś takiego mówił Jezus. Nie będę twierdził, że nigdy nie było dobrych papieży, ale ostatnio jakoś nam się nie udawali.
@Dobromir_Sosnierz

@jaczad Któryś papież mówił, żeby nie kochać ? Franciszek po prostu nie zna, nie rozumie doktryny, której ma bronić — i nie chodzi nawet o jakichś uchodźców, bo to kwestia marginalna. To nie jest nauczyciel, tyko zdziwaczały publicysta, po którym wiecznie coś trzeba prostować.

Czasem mówili, żeby nie kochać. Czasem wysyłali na wojny. Czasem po prostu wskazywali, kto jest gorszy i nie zasługuje na miłość. Papieży dotykały wszelkiego rodzaju grzechy, aż do rozmiarów absurdalnych. To są ludzie, wybrani przez innych ludzi, zazwyczaj bardzo już leciwych. Jako katolik musi Pan zatem rozważyć, czy uznawać nieomylność papieża i nie poprawiać go lub krytykować. Albo uznać, że jest to fałszywy dogmat, a zatem można lekceważyć papieża i jego zdanie.
@Dobromir_Sosnierz

Ja sobie tak co wieczór czytam PismoŚwięte z rodziną, a potem przypominam sobie niektórych księży, w tym także tych wysoko w hierarchii i mi się nie zgadza. Potem przypominam sobie polityków na mszy i też mi się nie zgadza. Jednak pewnie coś z chrześcijaństwa jest w tym trzymaniu trzydziestki ludzi na granicy. Pewnie miłość bliźniego.
@Dobromir_Sosnierz

@jaczad Co Pan cały czas o tych uchodźcach, skoro to nie na temat ? Oczywiście, że państwo nie może otwarcie łamać własnego prawa i wpuszczać ludzi, którzy z sobie wiadomych przyczyn nie idą do konsulatu po wizę, nie idą na przejście graniczne, tylko włażą przez dziurę w płocie. Jeśli w ten sposób zachęci Pan kolejnych do takich działań, to jako polityk będzie Pan miał na sumieniu wszystkie nieszczęścia, które z tego wynikną. Państwa nie mają kochać, to poszczególni ludzie mają to robić na własny rachunek. Więc ilu Afgańczyków już u Pana mieszka ?

Jak to nie na temat?
44 Wówczas zapytają i ci: "Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?" 45 Wtedy odpowie im: "Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili".
46 I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego».
@Dobromir_Sosnierz

Argumentacja o prawie byłaby trafiona, gdyby faktycznie politycy go przestrzegali. A na ten temat w Ewangelii też znajdzie się wiele cytatów, na przykład ten:
Odpowiedział im: «Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, jak jest napisane: „Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. Ale czci Mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi”. Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji».
@Dobromir_Sosnierz

@jaczad

"Argumentacja o prawie byłaby trafiona, gdyby faktycznie politycy go przestrzegali"
Więc jeśli ktoś nie przestrzega zasad, to argumentowanie że powinno się ich przestrzegać jest chybione? Nie do końca rozumiem.

Że się wtrącę.

@Dobromir_Sosnierz

Słusznie. Zagalopowałem się. Jakoś mnie jednak mierzi, gdy przestrzega się prawa, gdy to jest wygodne.
@rogatywieszcz @Dobromir_Sosnierz

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!