Follow

2 lata temu pokazałem Wam wraz z Tomasz Agenckim, gdzie rosną dyrektywy. Teraz zobaczcie, gdzie płaczą ustawy, gdzie więdnie prawo i sprawiedliwość i gdzie zasypia rozum. Zobaczcie Sejm od środka.

Drugi po Gdańsku przedpremierowy pokaz filmu „Podnieś rękę, naciśnij przycisk” — w Krakowie 2 sierpnia o 19:00 w Klubie pod Jaszczurami.

Gawarantowane tzw. mieszane odczucia — komedia z gatunku „śmiech przez łzy”.

Wydarzenie na FB:
facebook.com/events/8765920465

· · Web · 2 · 2 · 6
@Dobromir_Sosnierz >link do wydarzenia na fb
Panie @xaphanpl, to już przesada, proszę chociaż rzucić ostrzeżenie.

@Dobromir_Sosnierz Niestety nie mogłem być, miałem gości. Wiadomo, kiedy będzie wersja online? :)

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!