Follow

Moment, w którym posłanka Paulina Matysiak pisze w kuluarach sejmowych skargę na konduktorkę, która nie pocisnęła pasażerów w sprawie noszenia masek.

· · Web · 7 · 3 · 9

@Dobromir_Sosnierz lepiej niech się posłanka zajmie czymś ważniejszym, nie znoszę służbistów

Odwoływanie się do przemocy -- państwowej czy korporacyjnej -- jest wpisane w profil dobrego obywatela, a tym bardziej przedstawiciela władzy. Zero zdziwka.

@Dobromir_Sosnierz robiłem niedawno 2 kursy Katowice-Gdynia i powrotny. Na szczęście nie trafiłem na żadnego posła lewicy i cały pociąg wyglądał praktycznie jak za dawnych dobrych lat (z pojedynczymi wyjątkami pandemiopsychozy jednak na szczęście nie agresywnej)

@kadil @Dobromir_Sosnierz Znaczy się:
'jak sprzedam kaszanke słonine rombankę to bimbru się też napiję' ?
[podkład muzyczny youtube.com/watch?v=ALLfC9n5wp stare dobre czasy]

Co czub i wąsiska – to wróż i historyk,
Niezbite też ma argumenta;Jacek Kaczmarski - "Elekcja" [Dwie Sarmacje]Ramiona do nieba wzniesione wzburzeniemŁacina spieniona na wargach,Żył sznury na skroniach, przekrwione spojrzeniePrzekleństwo, modlitwa lub skarga.Pod nos p...

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!