No to jeszcze raz...
Raz, dwa trzy, próba wolności słowa nr 2.

Homoseksualizm jest zaburzeniem seksualności.
Szczepionki nie są jedynym remedium na kowida.
Operacja plastyczna nie czyni z faceta kobiety, a płcie są tylko dwie.
A cenzurowanie takich wpisów to po prostu tęczowy faszyzm.

Witam po raz kolejny szanownych mastodontów. :)

I wyrazy najszczerszego braku szacunku do mazgajów zgłaszających niewygodne wpisy z braku lepszych argumentów.

@Dobromir_Sosnierz lubię zabawę w raz, dwa, trzy, bana łapiesz dzisiaj Ty…

@mkljczk @Dobromir_Sosnierz jeśli będzie bezpodstawne obrażanie na podstawie seksualności to reakcja będzie jasna i stanowcza.

@xaphanpl @selfisekai @Dobromir_Sosnierz @mkljczk "Musimy" czyli co ? Homofobiczny i prowokacyjny wpis Sośnierza będzie tak sobie wisiał ?

Follow

@miklo @xaphanpl @selfisekai @mkljczk
No proszę, wypisuje inkwizycyjne nienawistne farmazony, ale spację przed pytajnkiem robi, jak porządny człowiek. :)
Czy wzywanie do wykluczania kogoś z debaty to nie jest właśnie wzywanie do nienawiści ?

· · Web · 1 · 0 · 2

@miklo @xaphanpl @selfisekai @mkljczk
Czy stosowanie obraźliwego terminu „homofobia” wobec dość oczywistego poglądu, że istnieje tylko jedno prawidłowe ukierunkowanie popędu płciowego, terminu który sugeruje jakąś „fobię” a więc „nieuzasadniony lęk”, a więc zaburzenie psychiczne — czy to nie jest mowa nienawiści ?

@Dobromir_Sosnierz @miklo @xaphanpl @selfisekai @mkljczk okay, uzasadnij swój pogląd na temat jedynego słusznego popędu płciowego, bo świat zwierząt i antropologia mówią co innego :p

@Dobromir_Sosnierz @miklo @xaphanpl @mkljczk jest niezgodne z obecną wiedzą naukową

While some people believe that homosexual activity is unnatural,[12] scientific research shows that homosexuality is a normal and natural variation in human sexuality and is not in and of itself a source of negative psychological effects.[2][13] There is insufficient evidence to support the use of psychological interventions to change sexual orientation.[14][15]

z przypisami tutaj: https://en.wikipedia.org/wiki/Homosexuality

@selfisekai @xaphanpl @miklo @mkljczk
Nie ma tutaj żadnej wiedzy, tylko błędna interpretacja danych. Nie twierdzę, że h. jest „nienaturalny”, bo krótkowzroczność, nadwaga czy polidaktylia też są w jakimś sensie naturalne, tzn. występują samorzutnie w przyrodzie. Wyprowadzanie z tego wniosku, że nie jest to zaburzenie, jest jaskrawo niedorzeczne.
Ale w tym momencie nie o to nawet chodzi. Załóżmy, że się mylę we wszystkim — chcę wiedzieć, czy to jest portal, na którym mam prawo się mylić. Czy kolejny, który dekretuje jakieś niepodważalne dogmaty.

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!