Witamy nowych użytkowników Mastodona, którzy przyszli tu z Wykopu ;) Niech Fediwerse rośnie w siłę! Zapraszamy Was do posłuchania naszego odcinka podcastu o Mastodonie, Fediwersum i wolności słowa online:

internet-czas-dzialac.pl/odcin

/kuba

A jeżeli akurat nie macie tematu na słuchanie, to do poczytania jest m.in. lista naszych ulubionych, szanujących prywatność aplikacji z F-droida - otwartej alternatywy dla Google Play Store:

internet-czas-dzialac.pl/f-dro

Follow

@midline Czemu ktokolwiek poleca nadal Yalp Store które nie jest rozwijane od 2019?

· · Web · 1 · 0 · 1

@CurseXV @midline Polecane jest tylko użytkownikom starych wersji Androidów z którymi Aurora Store jest niekompatybilna, np. Android 4.1.

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!