@michal Jak to u Ciebie wyglądało? 😀 Jakieś rady jak się zbytnio nie rozleniwić przez ten czas?

Gap Year - przerwa w nauce, w moim przypadku między liceum a studiami → tak czy nie (i dlaczego)? 🧐
Mile widziane pomysły 😉
- - - - - -
Gap Year after high school → yes or no (and why)? 🧐
Ideas are welcome 😉

@sdebkowski Część? Ja bym powiedziała większość 🤪
Ostatnio dowiedziałam się, że platforma clickmeeting, z której zdecydowała się korzystać nasza nauczycielka z matematyki (która jako jedna z nielicznych stara się prowadzić "normalne" lekcje, bo większość po prostu zadaje materiał i "radźcie se"), nagle zmieniła zdanie co do swojej "wersji testowej" - zamiast 30 osób, mogło być 25, a zamiast 30 dni, nagle jej skrócili do 7.
Biedna ma już tak tego wszystkiego dość, że olała testowanie innej (bezpłatnej, na prywatnym serwerze) i zapłaciła za normalną wersję prawdopodobnie koło 100zł 😕

Jak wygląda (tak naprawdę) zdalne nauczanie w wydaniu polskim?
→ Każdy nauczyciel wybiera sobie jakąś platformę, która mu najbardziej pasuje (nie, nie jedną) w efekcie czego uczeń mając 9 nauczycieli korzysta z 10+ różnych platform, które musi stale monitorować czy coś nowego na nich się nie pojawia...
Konto na google i facebook oczywiście obowiązkowe, inaczej przecież się nie da. 🙃

AgataSki boosted

@sdebkowski To i tak jestem pod wrażeniem. U mnie to wyglądało tak, że dostęp do wszystkich materiałów, łącznie ze "sprawdzianami" oczywiście tylko po zalogowaniu...
Z materiałami można by pokombinować przez znajomą (o ile by mnie nie zjadła, przy takiej ilości... wszystkiego), ale sprawdziany?
I tłumaczenia: "przeżyjesz", "nie wydziwiaj" i dające się wyczuć "ona zawsze ma problem"...
Bo przecież nie myślące baranki są takie proste i wygodne w "obsłudze" ... 🙃

@bobkowski Dzięki! Teraz pozostaje przekonać nauczyciela. 😃

Witam!
W związku z obecną sytuacją i koniecznością przeprowadzania szkolnych lekcji online, chciałam Was zapytać - znacie jakieś alternatywy dla Google Classroom, warte polecenia?
----------------------------
Hi!
By reason of current situation and necessity of conducting school lessons online, I wanted to ask - does anyone know any recommendable alternatives to Google Classroom?

101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!