Follow

Gap Year - przerwa w nauce, w moim przypadku między liceum a studiami → tak czy nie (i dlaczego)? 🧐
Mile widziane pomysły 😉
- - - - - -
Gap Year after high school → yes or no (and why)? 🧐
Ideas are welcome 😉

· · Web · 1 · 0 · 0

@AgataSki co prawda ja miałem gap year ale na twoim miejscu pewnie bym się zdecydował na przerwę. Niestety koronaświrus nie pozwala na normalne funkcjonowanie na uczelni. Piszę z perspektywy wykładowcy ale studenci chyba podobnie to widzą 😷

@michal Jak to u Ciebie wyglądało? 😀 Jakieś rady jak się zbytnio nie rozleniwić przez ten czas?

@AgataSki widzę że coś przepadło w mojej poprzedniej wiadomości. Miałem na myśli to że *nie miałem* roku przerwy 🤭 Może zapisz się na jakiś kurs (językowy lub związany z zainteresowaniami) lub rozpocznij nowe hobby. Takie rzeczy mi przychodzą do głowy.

Sign in to participate in the conversation
101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!