Gap Year - przerwa w nauce, w moim przypadku między liceum a studiami → tak czy nie (i dlaczego)? 🧐
Mile widziane pomysły 😉
- - - - - -
Gap Year after high school → yes or no (and why)? 🧐
Ideas are welcome 😉

Jak wygląda (tak naprawdę) zdalne nauczanie w wydaniu polskim?
→ Każdy nauczyciel wybiera sobie jakąś platformę, która mu najbardziej pasuje (nie, nie jedną) w efekcie czego uczeń mając 9 nauczycieli korzysta z 10+ różnych platform, które musi stale monitorować czy coś nowego na nich się nie pojawia...
Konto na google i facebook oczywiście obowiązkowe, inaczej przecież się nie da. 🙃

AgataSki boosted

Witam!
W związku z obecną sytuacją i koniecznością przeprowadzania szkolnych lekcji online, chciałam Was zapytać - znacie jakieś alternatywy dla Google Classroom, warte polecenia?
----------------------------
Hi!
By reason of current situation and necessity of conducting school lessons online, I wanted to ask - does anyone know any recommendable alternatives to Google Classroom?

101010.pl

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!